นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดไวรัส W32.Confi - แนวทางป้องกัน (Server เป็น Linux ครับ)

Ico48
เลียง [IP: 172.31.16.11]
05 กรกฎาคม 2554 14:04
#66417

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพจริงๆ

ผมเคยใช้วิธีนี้กับ Thumb drive และ Harddisk ควบคู่กับวิธีปิดการทำงานของ autorun

สามารถตัดปัญหาจากไวรัสเมื่อเจอ Thumb drive ที่ติดไวรัส(จาก น.ศ. ที่เอารายงานมาส่ง) ได้เป็นอย่างดีครับ.