นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดไวรัส W32.Confi - แนวทางป้องกัน (Server เป็น Linux ครับ)

Ico48
ผ่านมา [IP: 172.19.51.159]
05 กรกฎาคม 2554 13:39
#66416

ขอบคุณครับ เป็นการป้องกันแบบพอเพียงจริงๆ ไม่ต้องลงทุนมาก (กดปุ่ม like)