นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่สมดุลลงตัว

Ico48

"ความลงตัวจึงอยู่ที่เรายอมรับตนเองในสิ่งที่เรามี เราเป็น พร้อมทั้งยอมรับในสิ่งที่คนอื่นมีและเป็นได้"

ตรงนี้คือความสมดุลทางใจ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก็ต้องผ่านกระบวนการ"คิด ปฏิบัติ ไตร่ตรอง กลับมาคิดใหม่ ปฏิบัติใหม่" จนได้ความสงบในส่วนนี้มาได้

เนื้อหาเต็ม: ชีวิตที่สมดุลลงตัว