นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้

Ico48

ชอบคำว่า"ครูเป็นผู้เรียนรู้"  เกิดความรู้สึกเสมอภาคของความสัมพันธ์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน