นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"

Ico48
เอก [IP: 202.28.21.5]
01 กรกฎาคม 2554 12:45
#66344

เรียนท่าน ผอ.ตำแหน่งประเภททั่วไป สามารถปรับเปลียนเป็นสาย ประเภท วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้ไหมคร้บ บ้าง