นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"

Ico48

กรมบัญชี กลางได้ตอบข้อหารือ ว่าระดับชำนาญงานพิเศษ จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน ๓๕๐๐ บาท นั้น เรื่องนี้ผมได้มีโอกาสประชุมร่วม กับ สกอ เมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน นี้ ทราบว่า สกอ ได้มีบันทึกขอแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ ระดับชำนาญงานพิเศษ ได้เงินค่าตอบแทน แล้วครับ

เที่ยง