นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเป็นอนิจจังของสังคม

Ico48

เห็นคำนี้แล้วช่วยเรียกสติได้ดีมากแล้วค่ะ  ทำวันนี้ให้เป็นความสุข กับสิ่งที่กำลังทำก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ  กำลังได้ยินเสียงหายใจเข้า  หายใจออก  จากไทเก็กที่ศูนย์ผู้สุงอายุชั้น 1ของคณะ