นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง

Ico48

เมื่อเราเป็นผู้เรียนความเบาสบายเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะชอบคำว่า "เมื่อครูเป็นผู้เรียน"