นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
28 June 2011 08:50
#66251

ช่วงนี้กำลังเรียนรู้ทักษะการ Share psu ค่ะ ทักษะต่างฝึกกันไปตลอดชีวิตจริงๆ(สัจจะไม่ต้องพิสูจน์)