นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

Ico48

ทักษะที่จำเป็นคงมีมากนะครับ

และการฝึกให้มีทักษะเหล่านี้ก็คงไม่ง่าย

และก่อนที่จะมีทักษะคงต้องไปเริ่มที่เจตคติหรือ attitude ที่ดีก่อนด้วย

เช่น การให้, การเรียนรู้ตลอดชีวิต.....................