นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นาฬิกาต้องกินตั๊กแตน

Ico48

หักได้หลายมุมดีค่ะ  พอๆกับเวลาคุยกับผู้อาวุโสแล้วเราต้องคอยถอดรหัสนั้นเขาเรียกธรรมมันต่างกัน  เป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงๆ