นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมความพร้อมไปประเมินกองการเจ้าหน้าที่

Ico48

ไม่เลี้ยงค่ะ..เดี๋ยวจะเข้าข่าย ติดสินบนเจ้าพนักงาน...