นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ

ทุกสิ่งอยู่ที่ความคิด กระบวนทัศน์ ทัศนคติ และจิตใจ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน