นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาที่พบในการใช้งาน Share.psu.ac.th Version ใหม่

Ico48

      เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ  ในบันทึกของเรา ตรง "คำสำคัญ"  ขอให้จัดทำแบบระบบ "ค้นหา"  แบบเดิม   หากเป็นการพิมพ์โดยใส่เครื่องหมาย " , "  ระบบจะไม่ค้นหา ในกรณีที่เราเขียนในเรื่องใหม่ และจัดให้เป็นหมวดหมู่    เพราะการจัดระบบคำสำคัญในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความจำเป็นอย่างมาก  หากมีใครมีการบันทึกไปก่อนแล้ว ระบบจะดำเนินการค้นหาข้อมูลให้  จากนั้นก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  จุดเสี่ยงที่พิมพ์เองคือ โอกาสที่พิมพ์ผิดมีสูง 

         ประโยชน์สำคัญของการจัดระบบคำสำคัญ คือ จะได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในช่วง 6 เดือน หรือรอบปีการศึกษาได้  และเกิดการพัฒนางานในหน่วยงานได้ค่ะ  โปรดดูได้ที่นี่ค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89?page=4

 

        ดังนั้นมาดูกลุ่มคำสำคัญ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดระบบไว้ค่ะ รายละเอียดดูได้ที่นี่ค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/14029