นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาที่พบในการใช้งาน Share.psu.ac.th Version ใหม่

Ico48

       ท่านที่บันทึกในระบบในช่วงนี้ (17-23 มิ.ย 2554)   ขอให้ท่านสังเกตการแสดงบันทึกของท่าน ว่า มีการแสดงให้เห็นหน้าแรกหรือไม่  เพราะระบบจะใช้ระยะเวลาในการแสดงผลนานพอสมควร  หรือบางครั้งต้องดำเนินการ logout  ไปก่อน คือ ทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่ง  บันทึกจึงแสดงผล   ดังนั้นขอให้ดำเนินการตรวจสอบบันทึก ว่า มีการแสดงผลแล้วหรือยัง ซึ่งมีอยู่ 2 จุด คือ

      "บันทึกล่าสุด"   และ  "หมวดหมู่บันทึก" 

       บางครั้ง แสดง ณ ที่แห่งเดียว  ทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่ง จึงแสดงให้เห็นทั้ง 2 จุดค่ะ