นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "อนุทิน" น้องน้อยในหน้าตาใหม่ของ Share

Ico48

ร่างบันทึกเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน แต่ยังไม่เสร็จ