นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Version ใหม่ ตอน ภาพถ่ายประจำตัว

Ico48

สวยได้ก็เพราะฝีมือการถ่ายภาพของคุณศรีนรานะค่ะ (คนดูไม่ดี แต่ภาพออกมาก็ OK ค่ะ) ไปมาเลย์เซียครั้งนี้ พกกล้องไปประมาณ 36 กล้อง (37 คนผู้ร่วมเดินทาง) หาภาพที่ OK กว่าตัวจริงได้เพียง 2 ภาพเท่านั้นเอง ฮ่า ๆ ๆ ศรีนราว่าจริงมั้ยค่ะ