นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Version ใหม่ ตอน เปิดเผยตัวตน

Ico48

ตอนแรกเข้าใจว่า เป็นบันทึกของเราใน Version เก่า เมื่อคลิก ก็ถึงบางอ้อค่ะ วันนี้ได้เปิดการใช้งาน และมีคน ส่งดอกไม้ แต่ทำไมถึงไม่ปรากฏ งง อันดับแรก เหมือนกัน แต่ที่แปลกไปกว่านั้น พบว่า ทุกครั้งที่บันทึก และให้แสดงผล พบว่า ในหมวดหมู่เรื่องที่เราบันทึกใหม่ กลับไม่ปรากฏให้เห็นทันที ทำให้ต้องออกจากระบบไปก่อน แล้วเข้าใหม่ ถึงจะเห็น สิ่งนี้ก็ งง อันดับสองค่ะ