นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

Ico48
อนุศักดิ์ มิตรภักดี [IP: 58.181.157.122]
21 มิถุนายน 2554 14:35
#65995

ยินดีในความอบอุ่นที่หมู่คณะมีให้แก่พี่ทวีศักดิ์ครับ...