นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔

Ico48
ศักดิ์ทอง [IP: 118.175.84.192]
20 มิถุนายน 2554 15:58
#65988

อยากเข้าร่วมแต่ติดราชการ