นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48

ผมขอ share ความเห็นเรื่องนี้ไว้ด้วยคนที่นี่ครับ

http://share.psu.ac.th/blog/philos/19361