นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวยงามในรูปแบบฃองการลีลาศ

Ico48
uraiwan.pat [IP: 223.206.79.159]
13 มิถุนายน 2554 22:30
#65926

น้อง ชาลีคะ ถ้าชอบก็รีบมาเรียนเร็วนะคะ เพราะถ้าช้าไป เดี๋ยว จะ....................ไม่บอกดีกว่า ถ้ามาเรียนแล้วจะบอกเคล็ดลัยคะ

ครูหนูคะ