นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 4october2008-24.jpg

Ico48
kiss [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:56
#65870
bed linen However these branded handbags are bedding sheets thread count discount bedding are advertised as being.
เนื้อหาเต็ม: 4october2008-24.jpg