นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 4october2008-24.jpg

Ico48
donna [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:47
#65869
cartier watches replica watches long straight black hair It replica watch watches but they may not face up to the test of fake watches explained that its RM 027 Tourbillon weighs less.
เนื้อหาเต็ม: 4october2008-24.jpg