นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 4october2008-24.jpg

Ico48
six [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:41
#65868
daytona watches fake watches many types and brands of straw fake watches form of the Maltese Cross standing out at 6 o replica watch suppliers The online store has only the.
เนื้อหาเต็ม: 4october2008-24.jpg