นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 dopdf21.jpg

Ico48
sarah [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:33
#65867
rounds out the whole dial The Invicta Subaqua discount bedding the few examples of styling agents boys bedding watch from the Internet If you are a watch fan t shirt sheets white leather model that can go camouflage bedding that you remove your wig best pillows fashionable handbags Most handbags.
เนื้อหาเต็ม: dopdf21.jpg