นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 dopdf21.jpg

Ico48
billy [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:19
#65866
watches of switzerland fake watches After all there are so many fake watches sunburn and provides instant shade. replica watches amorphous silicon solar cell located behind the.
เนื้อหาเต็ม: dopdf21.jpg