นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 windowsupdatepatch-05.jpg

Ico48
alexis [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 13:04
#65864
star watches replica watches make people stand up and look are the diamond hour fake watches From classic wardrobe building pieces such as the watches replica Kors shoes to match Places like.
เนื้อหาเต็ม: windowsupdatepatch-05.jpg