นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 windowsupdatepatch-05.jpg

Ico48
magical [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 12:53
#65863
cartier santos watches replica watches Databanks are very clever devices even today but replica watches that they cannot be restyled When watches replica with all types of outfits A less.
เนื้อหาเต็ม: windowsupdatepatch-05.jpg