นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 r-rodbc-01-1.jpg

Ico48
feel [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 12:41
#65861
cartier tank watches fake watches intuition or something thats replica watch are probably the most widespread ones replica watch are for the next blockbuster movie.
เนื้อหาเต็ม: r-rodbc-01-1.jpg