นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องที่เค้าว่ากันว่า...

Ico48

ลึกซึ้งจริง ๆ เลยพี่ป้อม

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

บางครั้งสิ่งที่ทำหรือแสดงออกให้เห็น มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความรู้สึก ในส่วนลึกมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้  ก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งที่เราเห็นมันทุกหน้า อ่านมันทุกตัวอักษร แต่เรายังเข้าใจมันไม่ดี ไม่ถ่องแท้ แต่ในสักวันหนึ่ง เราอาจจะเข้าใจมันได้ทีหลัง อย่างแท้จริง ว่าหนังสือต้องการบอกอะไรกับเรากันแน่ ^-^v