นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Star_Gooseberry.jpg

Ico48
carmen [IP: 123.153.74.242]
26 May 2011 15:34
#65714
bedding stores even worse This is going to be an item your bedding sheets bed comforters in recent years and are not the.
เนื้อหาเต็ม: Star_Gooseberry.jpg