นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัญญาใจ

Ico48
อิอิ..สัญญาใจกับตัวย่อเหรอจ๊ะ น้องต้อยตีวิด (โค้ก) ^_^
เนื้อหาเต็ม: สัญญาใจ