นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัญญาใจ

Ico48
อ่านอักษรย่อแล้ว คิดว่าน่าจะเดาถูกทุคนว่าใครเป็นใคร (พอดีเป็นแฟนคลับซ้อ7น่ะค่ะ)
เนื้อหาเต็ม: สัญญาใจ