นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาย 4 คน

Ico48

สวัสดีจ้า

        เรื่องเศร้าจริง ๆ ด้วยอะตัวเอง น่าสงสารจัง

เนื้อหาเต็ม: ชาย 4 คน