นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้งาน OS Linux

Ico48
ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ตอบคำถาม ตอนนี้เครื่องที่บ้านเลิกใช้ Internet Explorer ไปนานแล้ว   ที่กังวลอยู่เพราะกลัวทำงานร่วมกับเครื่องอื่น ๆ ไม่ได้เท่านั้นเอง ถ้าโปรแกรม  Office ใช้กันได้ก็น่าสนใจทดลองค่ะ 
เนื้อหาเต็ม: การใช้งาน OS Linux