นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิบัติธรรม 54

Ico48

ลองหากิจกรรมทำยามว่างดูครับจะช่วยเบี่ยงเบนความคิดเรื่องเดิมๆ ขณะที่ทำกิจกรรมยามว่างให้รู้ว่าทำกิจกรรมอยู่หรือเรียกว่ามีสติ หรือไปหาเพื่อน นัดเพื่อนคุย หรือจะลองนั่งสมาธิก็ช่วยได้ครับ

เนื้อหาเต็ม: ปฏิบัติธรรม 54