นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง....

Ico48
พชร [IP: 183.89.124.174]
13 May 2011 13:33
#65364

ไปเข้าอบรม  การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องที่หมดไฟ    มาครับ คำพูดให้กำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และ  แรงบันดาลใจสำคัญมาก โดยเฉพาะคนทำงานหมดไฟ     ยิ่งสำคัญที่สุด หากหัวหน้าพูดให้กำลังใจอยู่เสมอ และช่วยค้นหาสาเหตุของการหมดไฟ แล้วดูแลอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาตนเอง ลูกน้องจะหามีจุดยืนและเป้าหมายทำให้เริ่มมีใจในการทำงานครับ ผมนำความรู้จาก  อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ผู้สอนหลักสูตรนี้ ผ่านกิจกรรมและ ฝึกปฏิบัติได้ดีมาก ๆ  อาจารย์มีประสบการณ์สูงมากในการดูแลลูกน้องที่หมดไฟและไฟลุกโชน ทำให้เสนอแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน แถมยังนำประสบการณ์ที่เคยหมดไฟมาแชร์ และลุกขึ้นมากสร้างแรงจูงใจด้วย ได้ประโยชน์มาก ๆ  ผมนำมาใช้กับทีมงานได้ผลครับ "คำพูดและการใส่ใจ" สำคัญครับ ขอแชร์ !!!