นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำศัพท์ที่น่าเรียนรู้..^_^

Ico48
  • ขอบพระคุณค่ะ อ. panyarak   ที่มาช่วยให้ความรู้ในความหมายของคำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่หลายๆ คนยังคงเข้าใจความหมายกันผิดๆถูกๆ ก็อยากให้ผู้มีความรู้ เข้ามา share ความหมายของศัพท์คอมพิวเตอร์กันค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ..สำหรับทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็น..
  • บิวตี้ไม่ได้เข้ามาตอบหรือทักทายหลายวันเพราะไม่อยู่ไปราชการหลายวันเพิ่งกลับมาค่ะ ^_^..