นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ณรงค์ [IP: 111.84.183.65]
08 May 2011 11:32
#65270
จุลินทรีย์อีเอ็มใช้ประโยชน์ได้ทุกด้านในการใช้ชีวิตประจำวัน ในครัวเรือน การเกษตร สิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย และปศุสัตว์ สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้เฉพาะด้าน ติดต่อ emnarong.com มือถือ 08-7325-3112