นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำศัพท์ที่น่าเรียนรู้..^_^

Ico48

ยูพีเอส (UPS) ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับนะครับ แต่มันทำหน้าจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าดับครับ ถ้ามันช่วยป้องกันไฟฟ้าดับได้ มีเครื่องเดียวก็พอแล้วครับ

สแกนเนอร์ (Scanner) ผมก็เพิ่งทราบเมื่อสัก 2 ปีที่ผ่านมาว่า ภาษาไทยเรียกว่า เครื่องกราดภาพครับ

FLV  เรียกชื่อเต็มว่า Flash Video ครับ เป็นรูปแบบหนึ่งของไฟล์วีดีโอครับ (ไม่ใช่ตัวแปลงวีดีโอครับ)

POP3: ไม่น่าจะเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์นะครับ น่าจะเรียกว่า เป็นมาตรฐานในการสื่อสารระหว่าง mail server กับ mail client ครับ