นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำศัพท์ที่น่าเรียนรู้..^_^

Ico48

เป็นความรู้ที่ดีมากครับ

ที่จะเพิ่มเติมให้ก็คือ

KBPS มาจาก Kilobits per second

USB มาจาก Universal Serial Bus

UPS มาจาก Uninterruptible power supply

เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard) คำหล้งน่าจะเป็น Motherboards
 ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk) น่าจะอ่านว่า ฮาร์ดดิสก์