นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆตาบอด อังคารที่ 26 เมษายน 54

Ico48

อยากไปคะ แต่ติดงานเสียดายจัง ไว้โอกาสหน้านะคะ

โอกาสหน้าต้องไปให้ได้แน่นอน