นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
ตระกูลบุญจันทร์ [IP: 180.180.190.122]
19 เมษายน 2554 00:14
#64942

คุณตาเราก็นามสกุลบุญจันทร์  แต่เป็นคนสุโขทัย...

ที่อำเภอศรีสำโรง  สุโขทัย   นามสกุลบุญจันทร์ เยอะมาก