นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์..สานสายใยชาวทรัพยากร

Ico48

รับพรจากท่านคณบดี..ขอบคุณค่ะ

ต้อนรับวันดีปีใหม่ไทยด้วยพรจากท่านผู้ใหญ่ของคณะทรัพย์ทุกท่าน โดยเฉพาะท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว..แต่ท่านไม่ได้เกษียณออกจากความเป็น"บุคลากรคนสำคัญ"ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไปเลย..ขอบคุณค่ะ..