นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์..สานสายใยชาวทรัพยากร

Ico48
  • น้องเปตองสวยจริงๆ ให้ดิ้นตาย ทุกคนสวยๆกันทั้งนั้น คณะอื่นไม่รู้ คณะเราหรอยจริง
  • พี่ก็ชอบเหมือนน้องแมงปอเลย แต่งปีละครั้ง หนุกหนาน ต้องรีบแต่งก่อนที่จะเป็น สว. จ๊า