นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "โครงการด่วนจี๋ ไปรษณีย์จ๋า มาแล้ว"

Ico48

เวลาเจองานด่วนๆ....ต้องนึกถึงคำนี้ไว้ให้ได้..."สติมา ปัญญาเกิด"....ค่ะคุณน้องขา