นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์..สานสายใยชาวทรัพยากร

Ico48

ขอให้พรที่ให้กัน เป็นจริงพลันดังประสงค์

ขอให้สวยที่บรรจง สวยยืนยงทั้งกายใจ

ขอให้น้ำที่รินรด งามใสสดดังน้ำใส

ขอสายธารความห่วงใย เชื่อมใจสุขของทุกคน

สุขสันติ์วันสงกรานต์ 2554