นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบิดตัวของท้องฟ้า

Ico48

55555

 มันก็เป็นไปเพื่อความอยู่รอด (ของคนขี้เกียจ) อาจส่งผลสะเทือน(ใจ) ในแวดวง ที่แตกต่าง  ><