นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
นาย ชัยวัฒน์ จันทร์ทอง [IP: 10.1.5.21]
11 เมษายน 2554 14:13
#64829
ผมก็นามสกุล จันทร์ทอง เป็นคนตำบล.โรงเข้ อำเภอ.บ้านแพ้ว จังหวัด.สมุทรสาคร พึ่งรู้ว่าต้นตระกูลจันทร์ทอง อยู่ที่เกาะสมุย ครับ